Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste Laatimispvm: 23.04.2018

 1. Rekisterinpitäjä

 Peab Industri Oy  Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki  puh. +358 207 606 200

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha Helin, Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki  puh. +358 207 606 200

 3. Rekisterin nimi

Peab Industri Oy:n asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, kuten yhteydenotot tuotteista ja palveluista kiinnostuneisiin tai tuotteita ja palveluita ostaneisiin henkilöhin. Käytetään yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen, markkinointitutkimuksiin, markkinointikilpailuihin ja asiakaspalautteen keräämiseen.

 5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, postinro ja -paikka, puhelinnumero, sähköposti ja lisätiedot kiinnostuksista koskien tuotteita ja palveluita.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma yhteydenotto verkkosivujen kautta.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta tai siirretä

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla talletetut tiedot: Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa alla olevalla lomakkeella.